Huur en verhuurder

Hoewel Aruba een vrije markt economie kent, toch reguleert de Overheid bepaalde sectoren binnen de Arubaanse economie zoals huur en verhuur. Door middel van de huurcommissie tracht de Overheid voor een groot gedeelte de voorwaarden (huurovereenkomst, huurprijs, fysieke conditie van het huis of appartement, enz) waaronder de huur plaatsvindt te reguleren.

De huurcommissie is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Overheid die geschillen tussen huurders en verhuurders beslecht. De huurcommissie bestaat al sinds 1939, maar de Overheid heeft pas in 1996 Bureau Huur- en Consumentenzaken ingesteld om onder anderen administratieve ondersteuning te geven aan de huurcommissie.

BHCKlacht 003-green