Consument

Een consument is een persoon die een product of dienstverlening koopt. Dit is een breed begrip en kan betrekking hebben op iedereen. De wet definieert de koper (consument) als een fysieke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder consumentenkoop wordt verstaan de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper.

Consumentenkoop is een overeenkomst waarbij zowel de koper als de verkoper rechten en plichten hebben. De wet gaat ervan uit dat de verkoper een deskundige is van het product of dienstverlening dat hij verkoopt vergeleken met de consument. Daarom biedt de wet de consument ook meer bescherming. Arubaanse wetten die de consument bescherming bieden zijn bijvoorbeeld consumentenkoop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid en misleidende reclame.